Hemförsäkring

När man skaffar en hemförsäkring beror det försäkringsskydd man får på vilket försäkringsbolag man väljer. Men vissa saker brukar ingå i de flesta hemförsäkringar, och här kommer en lista på dessa. Denna lista kan vara bra att ha som checklista när man undersöker sin egen hemförsäkring, för att se om den är tillräcklig eller inte, eller när man ska skaffa en ny hemförsäkring.

Dessa beståndsdelar brukar finnas med i de flesta hemförsäkringar:

Egendomsförsäkring

Dvs. en försäkring som ger dig ersättning om något du äger bli förstört eller stjäls. Kan även omfatta hyrda saker. Mer information på Hemförsäkringhyresrätt.se.

Ansvarsförsäkring

Detta är en försäkring som går in och hjälper till om man som försäkringstagare skadar någon annans egendom eller person, och med anledning av detta blir skadeståndsskyldig. Täcker även kostnader för rättegång och juridisk hjälp om detta behövs.

hemförsäkring

Rättskyddsförsäkring

Även detta är en försäkring som hjälper till med juridisk hjälp, om man behöver detta i samband med ett brottsmål eller ett tvistemål. Såväl juridiska kostnader och rättegångskostnader täcks.

Överfallsförsäkring

Denna försäkring ger ersättning om man blir överfallen och med anledning av detta skadas på något sätt. Brukar även täcka psykiska skador och möjlig psykologhjälp.

Reseförsäkring

Denna försäkring gäller när du lämnar ditt hem och reser. Exakt hur länge reseförsäkringen gäller varierar dock mellan olika försäkringsbolag. Vanligast är det att reseförsäkringen gäller under 30 eller 45 dagar. Åker man på en längre resa än så måste man därför skaffa utökat reseskydd av något slag.

Utöver dessa vanliga beståndsdelar i hemförsäkringar kan man dock även teckna till olika tilläggsförsäkringar, som en drulleförsäkring, extra försäkring för bostadsrätt eller villa, och så vidare. Men i ett grundläggande hemförsäkringsskydd ingår alltså inte detta, utan detta är något man måste leta efter separat om man behöver detta.